Nadační fond Františka Topiče Stipendia 2017   Kontakty
František Topič O nás Novinky  Milada Blekastad Udělená stipendia Výroční zprávy Správní rada
     
 
 


27. 1. 2017
Nadační fond Františka Topiče vypisuje jako každoročně tříměsíční stipendia na rok 2017 pro dokončení myšlenkově podnětných projektů se vztahem k českým dějinám a literatuře nebo filosofii pro uchazeče do 35 let.

Žádost musí obsahovat charakteristiku a časový rozvrh projektu (a půlstránkové resumé v angličtině), curriculum vitae, dokumentaci charakterizující rozpracování projektu, resp. ukázku dosavadní uchazečovy činnosti.

Další info v kategorii STIPENDIA 2017.

Veškerá dokumentace musí být zaslána ve vytištěné podobě na adresu:

Nadační fond Františka Topiče
Jilská 1
110 00 Praha 1


a rovněž v elektronické podobě na adresu nf.frantisektopic@seznam.cz.

Uzávěrka žádostí je 24. dubna 2017.

V  únoru 2014 vyšla publikace Kateřiny Šolcové

Comenius im Blick: Der Briefwechsel zwischen Milada Blekastad und Dmitrij Tschižewskij.


Korespondence Milady Blekastadové a Dmytra Čyževského.
Kniha přináší korespondenci české překladatelky žijící v norském Oslu, Milady Blekastadové (1917–2003), s významným ukrajinským slavistou Dmytrem Čyževským (1894–1977), objevitelem Komenského spisu De rerum humanarum emendatione consultatio catholica. Korespondence jako celek je uveřejněna poprvé, a to v češtině a němčině. Jedná se o 22 dopisů pocházejích jednak z písemné pozůstalosti D. Čyževského v Heidelbergu, jednak z pozůstalosti M. Blekastadové, kterou spravuje Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku. Hlavním tématem textů je myšlenkový odkaz českého učence J. A. Komenského. Zároveň je tato edice výmluvným dokumentem kulturní a politické situace v Evropě šedesátých let minulého století i mnohdy nesnadné situace v oblasti komeniologického bádání.
Další info zde.

  e-mail: nf.frantisektopic@seznam.cz

poslední aktualizace: 27. 1. 2017
www.frantisektopic.cz