Nadační fond Františka Topiče Stipendia 2024   Kontakty
František Topič O nás Novinky  Milada Blekastad Udělená stipendia Výroční zprávy Správní rada
     
 
 

11. 3. 2024
Stipendia Nadačního fondu Františka Topiče pro rok 2024

Nadační fond Františka Topiče, založený r. 1998 v Praze z iniciativy Milady Blekastad-Topičové, vnučky jednoho ze zakladatelů českého moderního nakladatelského podnikání, chce navázat na široké kulturní aktivity s tímto jménem spjaté.

Nadační fond je zřízen pro podporu mladých rozvíjejících se osobností, zabývajících se českou literaturou, historií a filosofií, resp. oblastmi téhož druhu, jako byla působnost podniku F. Topiče. Podpora může být rovněž poskytnuta mladým editorům připravujícím odborně nebo nakladatelsky náročné edice. Stipendia jsou určena pro dokončení rozpracovaných projektů (např. na dopsání rozsáhlejší studie, dokončení edičních prací), přinášejících ideové či tematické obohacení v daných oblastech. Se jménem F. Topiče byly vždy svázány projekty svou ideou zasahující a sjednocující více kulturních a společenských zájmů. Účelem je proto podporovat takové práce, které svým myšlenkovým podnětem či pojetím tématu přesáhnou úzké oborové hranice, ať už k jiné kulturní oblasti nebo k obecnějším otázkám, rozšiřujícím český kulturní a duchovní život.

Nadační fond Františka Topiče vypisuje jako každoročně tříměsíční stipendia na rok 2024
pro dokončení myšlenkově podnětných projektů se vztahem k českým dějinám a literatuře nebo filosofii pro uchazeče do 35 let.Žádost musí obsahovat:
- průvodní dopis (formální, strukturovaná žádost se všemi náležitostmi včetně plného názvu projektu)
- charakteristiku projektu
- časový rozvrh projektu
- půlstránkové resumé v angličtině
- curriculum vitae (strukturovaná verze se všemi kontakty: e-mail, telefon, adresa)
- dokumentaci charakterizující rozpracování projektu, resp. ukázku dosavadní uchazečovy činnosti.

Veškerá dokumentace musí být zaslána ve vytištěné podobě na adresu:

Nadační fond Františka Topiče
Jilská 1
110 00 Praha 1


a rovněž v elektronické podobě na adresu nf.frantisektopic@seznam.cz.

Uzávěrka žádostí je 30. dubna 2024.


 
  e-mail: nf.frantisektopic@seznam.cz


www.frantisektopic.cz