Nadační fond Františka Topiče Stipendia 2024   Kontakty
František Topič O nás Novinky  Milada Blekastad Udělená stipendia Výroční zprávy Správní rada
     
 
 


Nadační fond Františka Topiče
byl založen r. 1998 v Praze z iniciativy potomků rodiny jednoho ze zakladatelů českého moderního nakladatelského podnikání. Fond chce napomoci tomu, aby se jméno Topič uchovalo v paměti české společnosti a alespoň dílem navázat na široké kulturní aktivity s tímto jménem spjaté.
František Topič (1858–1941), který vystudoval obchodní akademii a přitom pracoval jako příručí, vybudoval svůj podnik z malého knihkupectví na dnešní Národní třídě. Jeho úsilí zaujalo od počátku nejen moderní nakladatelskou a knihkupeckou strategií, zejména lacinými vydáními spisů V. Beneše-Třebízského, J. Nerudy, S. Čecha, atd., nýbrž i soustavností, s níž sledovalo osud české knihy jako kulturního díla. Pochopil úlohu výtvarné knižní úpravy a záhy spolupracoval s předními výtvarníky, grafiky a ilustrátory (M. Aleš, V. Oliva, V. Preissig, J. Benda, J. Wenig), kteří pozvedli Topičovy knihy i v laciných vydáních pro chudé čtenáře na velmi kvalitní úroveň a na straně druhé vytvořili mnohé exkluzivní publikace. Ke knihkupectví a nakladatelství se postupně připojila výstavní síň Topičův salon, vydávání časopisů (Švanda dudák, Topičův sborník), přistoupilo zprostředkování širokého kontaktu se zahraničními revuemi a literaturami (mezi nejznámější překladové edice patřily Topičovy bílé knihy) a byla tu i starost o vzdělání lidí, kteří s knihou pracují (F. Topič se podílel na založení knihkupecké školy). Výjimečné obchodní schopnosti spojené se péčí o osud knih a v něm o osud české literatury, již miloval, spolu s podporou tvůrčího rozvoje lidí, kterým existenční nutnost často zabraňovala rozvinout jejich nadání a myšlenky, propojovaly Topičovy rozličné aktivity v knižních oborech. Topičův dům na Národní byl jedním z center české kultury. V  započatém díle pokračoval jeho předčasně zesnulý syn Jaroslav (1885–1936) i snacha Milada (1888–1961), která vytrvala ve vydávání Topičovy edice až do nucené likvidace roku 1949 (pro bližší informace viz Aleš Zach: F. Topič, in Lexikon české literatury 4/I, S-T, vedoucí redaktor Luboš Merhaut, Praha, Academia 2008, str. 975-981 (podepsáno az) a Topičův dům – nakladatelské příběhy 1883–1949, ed. Gabriela Dupačová, Aleš Zach, 1993).
Nadační fond je zřízen pro podporu mladých rozvíjejících se osobností, zabývajících se především oblastmi české literatury, historie a filosofie. Podpora může být rovněž poskytnuta mladým editorům připravujícím odborně nebo nakladatelsky náročné edice. Stipendia jsou určena pro dokončení rozpracovaných projektů (např. na dopsání studie, eseje, dokončení edičních prací, včetně uzavření dílčího stadia zkoumání v rámci rozsáhlejšího plánu), přinášejících ideové či tematické obohacení v daných oblastech. Se jménem Topič byly vždy svázány projekty svou ideou zasahující a sjednocující více kulturních a společenských zájmů. Účelem je proto vyhledávat takové práce, které svým myšlenkovým podnětem či pojetím tématu přesáhnou úzké oborové hranice, ať už k jiné kulturní oblasti nebo k obecnějším otázkám, rozšiřujícím český kulturní a duchovní život.
Nadační fond Františka Topiče pravidelně vypisuje tříměsíční stipendia pro dokončení myšlenkově podnětných projektů se vztahem k  českým dějinám a literatuře nebo filosofii pro uchazeče do 35 let.

 
  e-mail: nf.frantisektopic@seznam.cz


www.frantisektopic.cz