Nadační fond Františka Topiče Stipendia 2024   Kontakty
František Topič O nás Novinky  Milada Blekastad Udělená stipendia Výroční zprávy Správní rada
     
 
 


11. 3. 2024
Nadační fond Františka Topiče vypisuje jako každoročně tříměsíční stipendia na rok 2023 pro dokončení myšlenkově podnětných projektů se vztahem k českým dějinám a literatuře nebo filosofii pro uchazeče do 35 let.

Žádost musí obsahovat charakteristiku a časový rozvrh projektu (a půlstránkové resumé v angličtině), curriculum vitae, dokumentaci charakterizující rozpracování projektu, resp. ukázku dosavadní uchazečovy činnosti.

Další info v kategorii STIPENDIA 2024.
Uzávěrka žádostí je 30. dubna 2024.

Veškerá dokumentace musí být zaslána ve vytištěné podobě na adresu:

Nadační fond Františka Topiče
Jilská 1
110 00 Praha 1


a rovněž v elektronické podobě na adresu nf.frantisektopic@seznam.cz.
Mobilní verze výstavy "Neviditelný most. Milada Blekastadová 1917–2003" viz miladablekastad.com.

Neviditelný most. Milada Blekastadová 1917–2003

Výstava o životních osudech a díle literární historičky, komenioložky
a překladatelky Milady Blekastadové je od 6. září do 25. října 2017
k vidění v Galerii Věda a umění v sídle Akademie věd ČR
na Národní třídě v Praze.


Výstava Neviditelný most. Milada Blekastadová 1917–2003  si klade za cíl připomenout české a norské veřejnosti zásluhy Milady Blekastadové
o recepci české literatury v Norsku, její dlouholetou překladatelskou a publikační činnost a její roli podporovatelky českého literárního disentu. Zároveň chce výstava širší veřejnosti představit i vědecké dílo Milady Blekastadové, zejména její zásadní přínos na poli bádání o J. A. Komenském a její spolupráci
s významnými osobnostmi české i mezinárodní vědy (mimo jiné s Janem Patočkou, Julií Novákovou, Antonínem Škarkou, Klausem Schallerem, Dmytrem Čyževským). Opomenuty nezůstanou ani další aspekty jejího neúnavného kulturního a akademického působení. Výstava zahrnuje bohatý fotografický materiál z pozůstalosti Milady Blekastadové.

Více informací naleznete také na adrese: miladablekastad.com nebo na stránkách Akademie věd ČR a Filosofického ústavu.

  e-mail: nf.frantisektopic@seznam.cz


www.frantisektopic.cz