Nadační fond Františka Topiče Stipendia 2019   Kontakty
František Topič O nás Novinky  Milada Blekastad Udělená stipendia  Výroční zprávy Správní rada
     
 
 


Seznam udělených stipendií
     
rok
jméno
název projektu
2018
Petr Prášek
Le sujet au sein du monde événementiel
 
2017
Radka Šustrová
Sociální politika a nacionalismus v Protektorátu Čechy a Morava
Petra Nováková
Čeští a slovenští umělci na bienálních výstavách užitého umění v Monze a na milánských Trienále v letech 1923-1996
Jakub Říha
Jurij Michajlovič Lotman:
Struktura uměleckého textu
 
2016
Václav Žůrek
Entre Prague et Paris. La comparaison de l’usage du passé a la cour de Charles IV de Luxembourg et Charles V de France
 
2015
Eva Hajdinová
Z cesty své pro nic nesejdeme. Osudy východočeských a hornolanguedockých protestantských komunit v 18. století
https://www.kosmas.cz/knihy/221342/z-cesty-sve-nesejdeme/
 
Jan Čížek
The Philosophical-Theological Concept of Man in the Work
of John Amos Comenius http://www.peterlang.com/index.cfm?
 
Ota Pavlíček
Filosofická a teologická dimenze myšlení Jeronýma Pražského
 
2014
neuděleno
 
2013
Barbora Toman Tylová
Oldřich Hlavsa (1909–1995)
https://www.kosmas.cz/knihy/204622/jde-o-to-aby-o-neco-slo/
 
Lucie Ferenzová
Tiskaři
 
Ondřej Vimr
Překladatelé mezi Skandinávií a Čechami
http://www.kosmas.cz/knihy/194968/historie-prekladatele/
Tomáš Bandžuch
Představy o budoucím Slovensku
(koncepce poválečného Slovenska 1914–1918)
http://akropolis.info/kniha/1569/Slovenske-vize--Velka-valka--krajane-a-predstavy-o-budoucim-statu--1914-1918
 
2012
Tereza Czesany Dvořáková
Idea filmové komory a Českomoravské filmové ústředí.
Politika a každodennost českého filmového průmyslu v době protektorátu
Ondřej Matějka
A Minority Report.
Protestant Milieu in the Czech Society 1918–1989
http://www.v-r.de/de/jugend_in_der_tschechoslowakei/t-0/1035772/
 
2011
Radek Malý
Kraj, v němž svorně žili lidé a knihy (antologie poezie z Bukoviny)
vyšlo po názvem: Hroby v povětří: Poezie Bukoviny
http://www.moleskine.cz/moleskine-cz/eshop/0/3/5/1349-Hroby-v-povetri
Pavlína Cermanová
Čechy na konci věků. Apokalyptická proroctví a vize husitské doby.
https://www.kosmas.cz/knihy/161855/cechy-na-konci-veku/
 
2010
Lenka Dolanová
Woody Vasulka: dialog s démony nástrojů
http://www.kosmas.cz/knihy/165977/steina-a-woody-vasulkovi/
Petr Koura
Swingová mládež a okupační moc v protektorátu Čechy a Morava
http://www.academia.cz/swingari-a-potapky-v-protektoratni-noci.html
 
2009
Lucie Storchová
příprava monografie Paupertate styloque connecti.
Formální diskursivní modus, literární pole a textové utváření humanistické učenecké komunity v českých zemích
http://www.kosmas.cz/knihy/161005/utvareni-humanisticke-ucenecke-komunity-v-ceskych-zemich-paupertate-styloque-connecti/
 
2008
Antonín Kalous
Jan Zatloukal
Vzájemná korespondence Jana Čepa a Vladimíra Pešky
http://www.kosmas.cz/knihy/151297/mily-vladimire-mily-maestro/
 
2007
Lenka Dolanová
It’s fun to be Bohemian.
Video dokument o historii, transformacích a současnosti čtvrti Pilsen v Chicagu
Martina Jandlová Sošková
Jan Jína ve vzpomínkách své ženy Stanislavy Jínové
Petr Kopal
příprava monografie Kosmas – vznik národa
 
2006
Martin Strakoš
Tvorba Jiřího Krohy
Pavla Slavíčková
příprava studie Hranice existence
Sirotci a jejich poručenství v předbělohorských městech
 
2005
Jiří Flaišman
výbor z díla literárního kritika Jaroslava Červinky
 
2004
Michal Topor
příprava edice díla Luisy Zikové
Zuzana Dětáková
Bibliografie Bedřicha Fučíka
 
2003
Jan Wiendl
Vzájemná korespondence českých básníků Františka Halase a Jana Zahradníčka
Martin Brát
edice dopisů Josefa Váchala grafikovi Ctiboru Šťastnému z let 1949-1958
 
2002
Veronika Zapletalová
Chatařství
 
2001
Radek Kraus
učebnice Dějiny knižní kultury
 
2000
Petr Biskup
edice Dílo Josefa Berga
Libuše Heczková
edice korespondence
Vladimíry Jedličkové (Edvarda Klase)
 
     

 
  e-mail: nf.frantisektopic@seznam.cz

poslední aktualizace: 2. 1. 2019
www.frantisektopic.cz