Nadační fond Františka Topiče Stipendia 2016   Kontakty
František Topič O nás Novinky  Milada Blekastad Udělená stipendia Výroční zprávy Správní rada
     
 
 

23. 2. 2015
Nadační fond Františka Topiče vypisuje jako každoročně tříměsíční stipendia na rok 2015 pro dokončení myšlenkově podnětných projektů se vztahem k českým dějinám a literatuře nebo filosofii pro uchazeče do 35 let.

Žádost musí obsahovat charakteristiku a časový rozvrh projektu (a půlstránkové resumé v angličtině), curriculum vitae, dokumentaci charakterizující rozpracování projektu, resp. ukázku dosavadní uchazečovy činnosti.

Další info v kategorii STIPENDIA 2015.

Veškerá dokumentace musí být zaslána ve vytištěné podobě na adresu:

Nadační fond Františka Topiče
Jilská 1
110 00 Praha 1


a rovněž v elektronické podobě na adresu nf.frantisektopic@seznam.cz.

Uzávěrka žádostí je 24. dubna 2015.


15. 3. 2014
Comenius im Blick:
Der Briefwechsel zwischen Milada Blekastad und Dmitrij Tschižewskij.

Kateřina Šolcová

Korespondence Milady Blekastadové a Dmytra Čyževského.

Kniha přináší korespondenci české překladatelky žijící v norském Oslu, Milady Blekastadové (1917–2003), s významným ukrajinským slavistou Dmytrem Čyževským (1894–1977), objevitelem Komenského spisu De rerum humanarum emendatione consultatio catholica. Korespondence jako celek je uveřejněna poprvé, a to v češtině a němčině. Jedná se o 22 dopisů pocházejích jednak z písemné pozůstalosti D. Čyževského v Heidelbergu, jednak z pozůstalosti M. Blekastadové, kterou spravuje Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku. Hlavním tématem textů je myšlenkový odkaz českého učence J. A. Komenského. Zároveň je tato edice výmluvným dokumentem kulturní a politické situace v Evropě šedesátých let minulého století i mnohdy nesnadné situace v oblasti komeniologického bádání.
Další info zde.

7. 11. 2013
Topičův salon 1918–1936

Marianna Holá, Tomáš Klička, Irena Lehkoživová, Robert Mečkovský,
Milan Pech a Barbora Špičáková (eds.)

Praha: Společnost Topičova salonu, 2012

ISBN 978-80-905091-1-5

Tato kolektivní monografie se věnuje třetí, nejdéle trvající fázi Topičova salonu, který měl sice charakter nájemní galerie, ale vystavovaly zde i významné osobnosti (např. Jan Zrzavý, Josef Šíma, Zdeněk Rykr a d.). Kniha sestává z dílčích studií o nakladatelských aktivitách firmy F. Topič, provozu galerie, uměleckoprůmyslového oddělení a aukci umělecké sbírky Františka Topiče a Milady Topičové, k níž došlo po zániku podniku. Vedle toho obsahuje také antologii dobových textů z katalogů, která přibližuje tehdejší kulturní milieu, a především cenný soupis všech výstavních katalogů a doprovodných aktivit z daného období s bibliografií ohlasů. Je druhou z řady svazků, které postupně představují celé období působnosti této kulturní instituce.
Další info zde.


květen 2011

V květnu 2011 vyšla publikace Jan Patočka, Korespondence s komeniology I.
Věra Schifferová, Ivan Chvatík a Tomáš Havelka (edd.).
Praha: OIKOYMENH, 2011. 653 s. (Sebrané spisy Jana Patočky; Sv. 21). ISBN 978-80-7298-439-8.

V tomto svazku je vůbec poprvé vydána Patočkova korespondence s komeniology, např. s norskou komenioložkou českého původu M. Blekastadovou, se S. Sousedíkem, dále pak s L. Mašínovou, J. Popelovou, J. Ludvíkovským, J. Bramborou aj. Edice poskytne pramenný základ pro úplnější poznání díla našeho předního interpreta Komenského, pro dějiny filosofie a literatury i pro politické dějiny 20. století. V tomto ohledu je zvláště cenným pramenem korespondence M. Blekastadové z doby bezprostředně po smrti J. Patočky s předními evropskými vědci (např. s L. Landgrebem, R. Jakobsonem). Korespondence Milady Blekastadové s Janem Patočkou tvoří podstatnou část svazku a je prvním korespondenčním souborem z její rozsáhlé pozůstalosti, který byl takto zveřejněn. Rukopisná pozůstalost Milady Blekastadové, včetně rozsáhlé korespondence s celou řadou osobností české a evropské vědy a kultury druhé poloviny 20. století, je uložena ve Filosofickém ústavu AV ČR a je postupně zpracovávána.
  e-mail: nf.frantisektopic@seznam.cz

poslední aktualizace: 23. 2.2016
www.frantisektopic.cz