Nadační fond Františka Topiče Stipendia 2024   Kontakty
František Topič O nás Novinky  Milada Blekastad Udělená stipendia Výroční zprávy Správní rada
     
 
 


11.3.2024
Nadační fond Františka Topiče vypisuje jako každoročně tříměsíční stipendia na rok 2023 pro dokončení myšlenkově podnětných projektů se vztahem k českým dějinám a literatuře nebo filosofii pro uchazeče do 35 let.

Žádost musí obsahovat charakteristiku a časový rozvrh projektu (a půlstránkové resumé v angličtině), curriculum vitae, dokumentaci charakterizující rozpracování projektu, resp. ukázku dosavadní uchazečovy činnosti.

Další info v kategorii STIPENDIA 2024.
Uzávěrka žádostí je 30. dubna 2024.

Veškerá dokumentace musí být zaslána ve vytištěné podobě na adresu:

Nadační fond Františka Topiče
Jilská 1
110 00 Praha 1


a rovněž v elektronické podobě na adresu nf.frantisektopic@seznam.cz.
Mobilní verze výstavy "Neviditelný most. Milada Blekastadová 1917–2003" viz miladablekastad.com.

Neviditelný most. Milada Blekastadová 1917–2003

Výstava o životních osudech a díle literární historičky, komenioložky
a překladatelky Milady Blekastadové je od 6. září do 25. října 2017
k vidění v Galerii Věda a umění v sídle Akademie věd ČR
na Národní třídě v Praze.


Výstava Neviditelný most. Milada Blekastadová 1917–2003  si klade za cíl připomenout české a norské veřejnosti zásluhy Milady Blekastadové
o recepci české literatury v Norsku, její dlouholetou překladatelskou a publikační činnost a její roli podporovatelky českého literárního disentu. Zároveň chce výstava širší veřejnosti představit i vědecké dílo Milady Blekastadové, zejména její zásadní přínos na poli bádání o J. A. Komenském a její spolupráci
s významnými osobnostmi české i mezinárodní vědy (mimo jiné s Janem Patočkou, Julií Novákovou, Antonínem Škarkou, Klausem Schallerem, Dmytrem Čyževským). Opomenuty nezůstanou ani další aspekty jejího neúnavného kulturního a akademického působení. Výstava zahrnuje bohatý fotografický materiál z pozůstalosti Milady Blekastadové.

Více informací naleznete také na adrese: miladablekastad.com nebo na stránkách Akademie věd ČR a Filosofického ústavu.

  e-mail: nf.frantisektopic@seznam.cz


www.frantisektopic.cz